වසර 15ක රාජපක්ෂවරුන් සමඟ සම්බන්ධය අදින් අවසන් - ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයෙන් ප්‍රකාශයක්

වසර 15ක් තිස්සේ රාජපක්ෂවරුන් සමග පැවති සම්බන්ධය අදින් අවසන් කරන බව ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජීවන් තොණ්ඩමන් පවසනවා.ඒ, එම කොංග්‍රසය සංවිධාන කර තිබූ මැයි දින සැමරුමට කොටගල දී අද එක්වෙමින්.