හෙට සහ මැයි 04 වැනි දින පැය 03යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක්

 


හෙට (02) සහ මැයි මස 04 වැනි දින දිවයින පුරා සිදු කෙරෙන විදුලි කප්පාදුව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් සිදු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම දිනයන් දෙකෙහි දී දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන්නේ පැය 03 - විනාඩි 20ක කාලයක් පමණයි.

විදුලි කප්පාදුව සඳහා වර්ගීකරණය කරන ලද A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W කලාපවල විදුලිය ඇනහිටින්නේ උදෑසන 09 සිට පස්වරු 05 අතර කාලය තුළ දෙපැයක් පමණක් වන අතර සෙසු පැයයි විනාඩි 20ක කාලය විදුලිය අක්‍රීය වන්නේ පස්වරු 05 සිට රාත්‍රී 09 තෙක් කාලයේ දි යි.

රට තුළ මේ වනවිට දැඩි උද්ධමනයක් පවතින අතර, මෙවන් පසුබිමක ඩොලර් හිඟතාවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මෙරටට අවශ්‍ය බලශක්ති ලබාගැනීමේ දුෂ්කරතාවකට මුහුණදී ඇති අතර, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟයක් ද දක්නට ලැබෙනවා.

එවන් තත්ත්වයක් මත විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට බලාගාරවලට අවශ්‍ය කරන ඩීසල් සහ නැප්තා හිඟවීමෙන් ධාරිතාව සහ සමබරතාව පාලනය කරගැනීම වෙනුවෙනුයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි කප්පාදුවකට අවතීර්ණ වීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන් අවසර පැතුවේ.

එම අවසරය හිමිවීමත් සමග මේ වනවිට තුන් මසකට ආසන්න කාලයක සිට විදුලි කප්පාදුව දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි හෝරා ගණනින් කප්පාදුවකට ලක්වනවා