ග්‍රහයෝගයකින් අහස ඒකාලෝක වෙයි

සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලයේ දීප්තිමත්ම ග්‍රහ ලෝක දෙකක් වන සිකුරු සහ බ්‍රහස්පති මේ දිනවල අහස ඒකාලෝක කරමින් දීප්තිමත්ව දර්ශනය වන බව තාරකා විද්‍යාඥයන් පවසනවා.

එමෙන්ම එම ග්‍රහ ලෝක දෙක එකිනෙකට ගැටෙන තරම් ආසන්නව දිස්වීමද විශේෂත්වයක්.

මෙවැනි ග්‍රහයෝග වාර්ෂිකව දක්නට ලැබුණද මෙතරම් දීප්තිමත් දර්ශනයක් නැවතත් දැකගත හැකිවන්නේ වසර 2039දී යි.

මෙම ග්‍රහයෝගය පැහැදිළි අහසේ පියවි ඇසින් හෝ දුරේක්ෂයක් මගින් දැකගත හැකියි.

මෙලෙස ඝට්ටනය වීමට ආසන්න බව දිස්වුවද සිකුරු සහ බ්‍රහස්පති පවතින්නේ එකිනෙකාට සැතපුම් මිලියන 430ක් ඈතින්