රජය සම්බන්ධයෙන් මහානායක හිමිවරුන්ගේ තීරණය කුමක්ද?


 බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා අද පස්වරුවේ නිදහස් චතුරශ්‍රයේදී විශාල පිරිසක් සහභාගි වූ ‘සංගම් සමුළුවක්’ පැවැත්විණි.

උපකුලපතිවරුන් තිදෙනා ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස් වහා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස භික්ෂූන් වහන්සේලා ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

අගමැතිවරයා ඉවත් කර සර්ව පාක්ෂික අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් පත් කරන ලෙස අගමැතිවරයා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ඉඩ නොදුන්නහොත් මහා සංඝරත්නය සියලු දේශපාලඥයින් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවට එම සමුළුවේදී ප්‍රතිඥා දුන් ස්වාමීන් වහන්සේලා.