நாட்டின் இன்றைய வானிலை


நாட்டின் பல பாகங்களிலும் இன்று மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பொழியக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் சில பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பொழியக்கூடும் எனவும்,மத்திய மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய மழை பொழியக்கூடும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

No comments: