வௌிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ள விடயம்


கன்சியூலர் பிரிவினூடாக முன்னெடுக்கப்படும் அனைத்து சேவைகளையும் மறு அறிவித்தல் வரை இடைநிறுத்த தீர்மானித்துள்ளதாக வௌிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

No comments: