பிராண்டிக்ஸ் ஆடைத் தொழிற்சாலையின் ஊழியர்களுக்கான விசேட அறிவிப்பு


பிராண்டிக்ஸ் ஆடைத் தொழிற்சாலையின் ஊழியர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எங்கு இருந்தாலும் வெளியே செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருக்குமாறு அரசாங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

No comments: