தீ விபத்துக்குள்ளான நியூ டயமன்ட் எண்ணெய் கப்பலை இந்தியாவை நோக்கி இழுத்துச் செல்லும் நடவடிக்கை ஆரம்பம்


இலங்கை கடற்பரப்பில் தீ விபத்துக்குள்ளான நியூ டயமன்ட் எண்ணெய் கப்பலின் ஊடாக இலங்கை அரசாங்கத்தினால் கோரப்பட்ட 442 மில்லியன் ரூபா நட்டஈட்டை வழங்குவதற்கு அந்த கப்பலின் உரிமையாளர் இணக்கம் தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து,தற்போது குறித்த கப்பலை இந்தியாவிற்கு இழுத்துச் செல்லும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: