சீதுவ பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிக்கு ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்


கம்பஹா மாவட்டத்தின் சீதுவ பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிக்கு உடன் அமுலாகும் வகையில் ஊரடங்கு சட்டம் அமுலாக்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத்தளபதி தெரிவித்துள்ளார்.

No comments: