கல்வி அமைச்சின் முக்கிய அறிவித்தல்


நாளை ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கும் க.பொ.த உயர்தர பரீட்சைக்கான அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

சகல பரீட்சை நிலையங்களையும் கிருமி நீக்கம் செய்யும் வேலைத்திட்டம் தற்சமயம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

No comments: