மீண்டும் ஒரு பகுதிக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது


வெயாங்கொடை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத் தளபதி ஷவேந்திர சில்வா  குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அத்துடன் மறு அறிவித்தல் வரை வெயாங்கொடை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

No comments: