விடுமுறைக்காக நாளை முதல் அனைத்து பாடசாலைகளும் மூடப்படுகின்றது


நாடளாவிய ரீதியில் அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, இரண்டாம் தவணை விடுமுறை நாளை  முதல் ஆரம்பமாகுவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.


 

No comments: