சுகாதார அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிவிப்பு


நாட்டில் களியாட்ட நிகழ்வுகள் , தனியார் வைபவங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தேவையற்ற ஒன்று கூடல் என்பனவற்றுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறு அறிவித்தல் வரை இந்த தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

No comments: