மீட்கப்பட்ட 2044 கிலோ கிராம் மஞ்சள்முந்தலம்-சின்னப்பாடு பகுதியில் வைத்து  2044 கிலோ கிராம் அளவில் மஞ்சள் காவற்துறையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


 

No comments: