நியூ டயமன்ட் கப்பல் தொடர்பிலான அறிக்கை சட்டமா அதிபரிடம் கையளிப்பு


கடல்சார் பாதுகாப்பு அதிகார சபையினால் நியமிக்கப்பட்ட நிபுணர்கள் குழாமின் அறிக்கை சட்டமா அதிபரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

அதில்,  தீ விபத்துக்குள்ளான கப்பலில் இருந்து எண்ணெய்க்கசிவு ஏற்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: