கண்டியில் ஏற்பட்ட நில அதிர்வுக்கான காரணங்கள் வெளியீடு

கடந்த வாரம் இரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் கண்டியில் திகானாவில் ஏற்பட்ட நில நடுக்கம், பூமிக்குள் ஆழமான சுண்ணாம்புக் கற்களின் இரண்டு அடுக்குகளுக்கு இடையில் கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் அழுத்தத்தை வெளியிடுவதால் ஏற்பட்ட வெடிப்பின் விளைவாக ஏற்பட்டது என்பது தெரியவந்துள்ளது.

இந்நடுக்கம் தொடர்பில் ஆய்வினை மேற்கொள்ள நியமிக்கப்பட்ட புவியியலாளர்கள் குழு வகுத்த அறிக்கையில் இது விரிவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக புவிச்சரிதவியல் அளவைச் சுரங்கப் பணியகத்தின் தலைவர் அனுரா வால்போலா சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த அறிக்கை நேற்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இயற்கையான அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட காரணங்களால் நடுக்கம் ஏற்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க குறித்த குழு நியமிக்கப்பட்டதாகவும்,அதன்படி பூமியின் கீழ் அழுத்தத்தை உருவாக்குவதால் இது இயற்கையான நிகழ்வு என்று அவர் உறுதிப்படுத்தியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இப்பகுதியில் எதிர்காலத்தில் இன்னும் சிறிய நடுக்கம் ஏற்படக்கூடும்.எனினும் இது போன்ற குறைந்த அளவிலான அதிர்வலைகள் எந்த சேதத்தையும் ஏற்படுத்தாது.

ஆயினும்  கூட எதிர்காலத்தில் தொடர்புடைய பகுதிகளில் கட்டிடங்களை நிர்மானிக்க புவிச்சரிதவியல் அளவை சுரங்கப் பணியகத்தின் அங்கிகாரம் தேவைப்படும் என்றும் அனுரா வால்போலா குறிப்பிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ரிக்டர் அளவில் இரண்டுக்கும் குறைவான சிறிய நிலநடுக்கம் கடந்த சனிக்கிழமை மற்றும் திங்கட் கிழமைகளில் கண்டி திகான உட்பட பல பகுதிகளில் பதிவாகியிருந்தமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments: