உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் முன்னெடுக்கவுள்ள வேலைத்திட்டம்


கொரோனா தொற்றுறுதியானவர்களை குறைந்தளவான நிமிடங்களில் பரிசோதனைகளின் மூலம் கண்டறிவதற்கான  வேலைத்திட்டம் ஒன்றினை உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் முன்னெடுக்கவுள்ளது.

கொரோனா தொற்றுறுதியானவர்களை அடையாளம் காண்பதற்கான கால எல்லை நீடிப்பதனால் அது மேலும் பரவும் அபாயம் காணப்படுவதால்,133 நாடுகளை உள்ளடக்கிய இந்த திட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுறுதியானவர்களை 15 முதல் 30 நிமிடங்களுக்குள் கண்டறிவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ,குறைந்த நிமிடங்களில் கொரோனா தொற்றுறுதியானவர்களை அடையாளம் காணுவதால்,பாரிய பாதிப்பினை எதிர்கொள்ளும் நாடுகளுக்கு பாரிய நன்மை ஏற்படும் எனவும் உலக சுகாதாரம் ஸ்தாபனம் குறிப்பிட்டுள்ளது. 

No comments: