பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நாளாந்தம் ஆயிரம் ரூபா வேதனத்தை வழங்குவதற்கான திட்டம்


பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நாளாந்தம் வேதனத்தை வழங்குவதற்கான திட்டம் ஒன்று அவசியமாகும் என பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களின் முகாமைத்துவம் அறிவித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

ஆயிரம் ரூபா வேதன அதிகரிப்பு தொடர்பில்  பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் ரொஷான் ராஜதுரை தெரிவித்த கருத்தானது,

பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் வேதன உயர்வு தொடர்பாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்தை வெளியிடுகின்றனர்.

வேதன அதிகரிப்பை எவ்வாறு மேற்கொள்வது தொடர்பில் பேச்சுவார்த்தையின் போது பிரதமரிடம் கூறப்பட்டுள்ளது.ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் இதற்கு இணக்கம் தெரிவித்துள்ளனர்.

எனினும் வேதன உயர்வை வழங்கும் போது நிதி இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை அறிந்துக்கொள்ள வேண்டும்.எனவே இந்த விடயத்தில் திட்டம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் ரொஷான் ராஜதுரை குறிப்பிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
No comments: