புதிய கல்வி நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஜனாதிபதியின் தீர்மானம்


நடைமுறை தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கி,புதிய பாடவிதானங்களை உடனடியாக அறிமுகப்படுத்தமாறு அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

கல்வி மறுசீரமைப்பு,திறந்த பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தொலைக்கல்வி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சின் எதிர்கால திட்டங்கள் தொடர்பாக  நேற்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்கால உலகிற்கு ஏற்ற பொருளாதாரம் மற்றும் அபிவிருத்திக்கு பங்களிக்கக்கூடிய பிரஜையை உருவாக்குவதில் கல்வி மறுசீரமைப்பின் அவசியத்தை ஜனாதிபதி இதன்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

பல்கலைக்கழகங்கள்,பட்டங்களை வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக மட்டும் இல்லாமல் நாட்டுக்கும் பொருளாதாரத்திற்கும், அதேபோல் பட்டம் பெறுவோரும் அதன் மூலம் பலனை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.

பல வருடங்களாக நாட்டுக்கு பொருத்தமான கல்வி மறுசீரமைப்பொன்று  இடம்பெறாமை தற்பொதைய தொழில் சந்தையில் காணப்படும் பிரச்சினைக்கு காரணமாக உள்ளது.

உள்நாட்டிலும்,வெயிநாடுகளிலும் பல்வேறு துறைகளில் தொழில் வாய்ப்புகள் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன.ஆனாலும் அதற்கு அவசியமான மனித வளத்தை கல்வி மூலம் உருவாக்கவில்லை.நாட்டில் எதிர்கால சமூகம் பயனுள்ள பிரஜைகளாக உருவாகுவதற்கு அவர்களின் புதிய அறிவு திறமைகள் மற்றும் திறன்களை விருத்தி செய்வது அவசியமாகும் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: