கொரியாவில் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த இலங்கைப் பணியாளர்களுக்கு தற்காலிக தொழில் வழங்கத் தீர்மானம்


கொரியாவில் ஒப்பந்தகாலம் முடிவடைந்த  இலங்கைப் பணியாளர்களுக்கு தற்காலிகமாக விவசாயத்துறையில் தொழில் வழங்க, கொரியா அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் பிரதி பொறுப்பதிகாரி மங்கள ரந்தெனிய இதனைத் தெரிவித்துள்ளதோடு 3 மாதத்திலிருந்து 6 மாதம் வரையான காலப்பகுதிக்கு, இந்த தற்காலிக தொழில்வாய்ப்பு வழங்கப்படவுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: