ஒரு இலட்சம் குடும்பத்திற்கு தொழில் வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் இன்று முதல் ஆரம்பம்

வறுமை நிலையில் உள்ள ஒரு இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் இன்று முதல் ஆரம்பமாகவுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

எந்தவித கல்வித் தகைமையும் இல்லாத அல்லது கல்வி பொது தராதர சாதாரண தரத்தை விடவும் குறைந்த கல்வி நிலையில் உள்ளவர்களும், பயிற்சி பெறாதவர்களும்,விண்ணப்பம் கோரப்படும் திகதியில் 18 வயதிற்கு குறைவாகவும் 40 வயதை விட அதிகமாகவும் இருக்காமை,சமூர்த்தி நிவாரணம் பெறுவதற்கு தகுதி இருந்தும் பெறாத குடும்பத்தின் தொழிலற்ற உறுப்பினராக இருத்தல் அல்லது சமூர்த்தி நிவாரணம் பெறுகின்ற குடும்பத்தில் தொழிலற்ற உறுப்பினராக இருப்போர் இந்த தொழிலுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தொழில் பெறுபவர்கள் எந்தவொரு தரப்பினருக்கும் பணம் அல்லது எவ்வகையான  இலஞ்சமும் வழங்குவது தொழில் வாய்ப்பு நிராகரிக்கப்பட காரணமாக அமையலாம் என ஜனாதிபதி விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் வயது முதிர்ந்த நோயாளியான  பெற்றோர் அல்லது ஊனமுற்ற உறுப்பினரைக் கொண்ட குடும்பத்தில் உறுப்பினராக இருத்தல்,விண்ணப்பிக்கும் பிரதேசத்தில் நிலையான வசிப்பிடத்தைக் கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பிடப்பட்ட இந்த தகுதிகளைக் கொண்ட ஒரு விண்ணப்பதாரி மாத்திரம் ஒரு குடும்பத்தில் கவனத்தில் எடுக்கப்படுவதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பதாரிகள் வசிக்கும் பிரதேசங்களில் நிலவுகின்ற தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் விண்ணப்பதாரி கோரியுள்ள பயிற்சி துறைகள் அனைத்தையும் கவனத்தில் எடுத்து,குறித்த தொழில் பயிற்சிக்கான தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படுவதோடு தாம் வசிக்கும் பிரதேசத்தில் அல்லது அதற்கு அருகில் உள்ள பயிற்சி நிலையங்களில்  பயிற்சி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் சிறப்பான பயிற்சியின் பின்னர் வசிக்கும் பிரதேசத்தில் அல்லது அருகில் உள்ள பிரதேசத்தில் தொழில் வழங்கப்படுவதோடு 6 மாத கால தொடர் பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ஒன்றிற்கு 22,500 ரூபா கொடுப்பனவு வழங்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பான பயிற்சியை முடித்த பின்னர்,தாம் பயிற்சி பெற்ற துறையில் நிலையான வதிவிட பிரதேசத்தில் அரசு அனுமதிப் பெற்ற ஆரம்ப திறன் சாரா 35,000 ரூபா வேதனம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளைக் கொண்ட அரசின் நிலையான பணிக்கு நியமிக்கப்படுவதற்கு பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

10 வருடகால சிறப்பான தொடர் சேவை காலத்தை நிறைவு செய்தப் பின்னர் அரசின் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் எனவும்,குறித்த துறைகளுக்கான தொழில் வழங்குதல் குறிப்பிடப்பட்ட இந்த வரையறைகளுக்குள் மாத்திரம் இடம்பெறும் எனவும்  ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: