கண்டி-பூவெலிகட பகுதியில் கட்டிடம் இடிந்து வீழ்ந்தமைக்கான காரணம்


கண்டி-பூவெலிகட பகுதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இடிந்து வீழ்ந்த கட்டிடத்தின் அஸ்த்திவாரமானது பாதுகாப்பு தரப்பின்படி நிர்மானிக்கப்படவில்லை என்பதுடன் அது தரையில் சரியான முறையில் இணைக்கப்படவில்லை என தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இடிந்து வீழ்ந்த ஐந்து மாடிக் கட்டிடம் தாழ்வான திறந்தவெளி வடிகால் அருகே நிர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கண்டி மாவட்டத்தின் தேசிய கட்டடி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் புவியியலாளர் சமந்த போகாஹபிட்டிய குறிப்பிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீர் வடிகால் மற்றும் பிற சிக்கல்கள் காரணமாக கட்டிடம் நிலையானதாக இருக்காது என்றும் தரையுடனான அதன் தொடர்பும் வலுவானதாக இல்லை என்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

கட்டமைப்பின் தரமற்ற தன்மை மற்றும் உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக கட்டிடம் இடிந்து வீழ்ந்துள்ளதாக ஆரம்பகட்ட விசாரணைகள் மூலம் அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இடிந்து வீழ்ந்த கட்டிட நிர்மானத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தாலும்,ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரத்தின்படி கட்டிடம் கட்டப்பட்டது என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை எனவும்,இச்சம்பவம்  தொடர்பான அனைத்து விபரங்களையும் கண்டறிய மதிப்பீடுகள் செய்ய வேண்டும் எனவும் புவியியலாளர் குறிப்பிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: