நியூ டயமண்ட் கப்பல் தொடர்பில் புதிய தகவல்


தீ கட்டுப்படுத்தப்பட்ட New டயமண்ட் கப்பலின் நிலையை அறிய வெளிநாட்டு மற்றும் இலங்கை கடற்படை வல்லுநர்கள் கப்பலுக்குள் சென்றுள்ளனர்.

கடந்த செப்டம்பர் 07 ஆம் தேதி மோசமான வானிலை காரணமாக மீண்டும் தீ பற்றிய எம்டி நியூ டயமண்ட் கப்பலின் தீ இப்போது இலங்கை கடற்படையின் வெற்றிகரமான தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது,

இலங்கை கடற்படை.தீ பற்றிய போது (கோப்பு புகைப்படம்)

No comments: