நான்கு மேல் நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய சட்டத்தரணிகள் நியமனம்


நிலுவையில் உள்ள ஏராளமான வழக்குகளை கருத்திற் கொண்டு ஹோமாகம, களுத்துறை, மாத்தறை மற்றும் நீர்க்கொழும்பு மேல் நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய சட்டத்தரணிகள் சட்டமா அதிபரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


மேல் குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு மேல் நீதிமன்றங்களிலும் சுமார் 600 க்கும் அதிகமான வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக சட்டமா அதிபரின் ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி நிஷாரா ஜயரட்ன குறிப்பிட்டதாக தெரியவந்துள்ளது..

No comments: