உயர்தர பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை வெளியீடு


2020ம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தர பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணை பரீட்சை திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி கல்வி அமைச்சின் வலைத்தளமான www.doenets.lk இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2020ம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சைகளானது ஒக்டோபர் 12 முதல் நவம்பர் 6ம் திகதி வரை நடைபெறும்.


No comments: