அம்பாரை மாவட்டத்தில் அன்றாட செயற்பாடுகள் வழமைப் போன்று இடம்பெற்றது

 வி.சுகிர்தகுமார்


தமிழ்க்கட்சிகள் இணைந்து ஹர்த்தாலுக்கான அழைப்பினை இன்று விடுத்த பொழுதிலும் அம்பாரை மாவட்டத்தில் இன்று கடைப்பிடிக்கப்படாத நிலையினை அவதானிக்க முடிந்தது.

குறிப்பாக அக்கரைப்பற்று, கல்முனை, திருக்கோவில், பொத்துவில் போன்ற பிரதேசத்திலும் இன்று வழமையான நடவடிக்கைககள் முன்னெடுக்கப்பட்டதை காண முடிந்தது.

பாடசாலைகள், வைத்தியசாலைகள், அரச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள், வங்கிகள் போன்ற அனைத்து நிறுவனங்களும் திறந்து அன்றாட செயற்பாட்டை முன்னெடுத்தது.

இதேநேரம் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளும் வழமையான முறையில் இடம்பெற்றது.

மேலும் மக்கள் தமது அன்றாட நடவடிக்கையிலும் வழமைபோன்று ஈடுபட்டதை காண முடிந்தது.
No comments: