நியூ டயமன்ட் எண்ணெய் கப்பலில் மீண்டும் தீப்பரவல்

நியூ டயமன்ட் எண்ணெய்க் கப்பலில் உள்ளக வெப்பம் காரணமாக மீண்டும் தீப்பரவல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

No comments: