அரிசியினை இறக்குமதி செய்ய அமைச்சரவை அனுமதி


சந்தையில் செயற்கையாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அரிசி தட்டுப்பாட்டுக்குத் தீர்வாக ஒரு இலட்சம் டன் அரிசியினை இறக்குமதி செய்வதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்த அமைச்சரவை பத்திரம் வர்த்தகத்தறை அமைச்சர் பந்துல குணவர்தனவால் அமைச்சரவையில் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.No comments: