20வது திருத்தம் குறித்து விசாரணை குழுவின் அறிக்கை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை


20வது திருத்தம் குறித்து ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட மீளாய்வு குழுவின் அறிக்கை இன்று அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சரவை சந்திப்பின் பின்னர் இதனை தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது, அரசியலமைப்பு குறித்து ஆராயப்பட்டது அந்த விடயங்களுக்கான பொறுப்பை தான் எடுப்பதாக ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் என குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: