20வது சட்டமூலத்தை ஆராய்வதற்காக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் 10 பேர் கொண்ட குழு


அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்தச் சட்டமூலம் குறித்து ஆராய்வதற்காக குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

குறித்தக் குழு 10 பேரைக் கொண்டதெனவும் அக்கட்சி குறிப்பிட்டுள்ளது. அதற்கமைய குறித்த குழுவில், அமைச்சர். நிமல் சிறிபால டி சில்வா, பேராசிரியர். ரோஹன லக்ஷ்மன் பியதாச, அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர, இராஜாங்க அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர மற்றும் துமிந்த திசாநாயக்க, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஷான் விஜயலால் டி சில்வா, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி பைசர் முஸ்தபா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாரதீ துஷ்மந்த, சங்ஜய கமகே, கலாநிதி சமில் லியனகே ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர்.

அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்தச் சட்டமூலம் தொடர்பாக பல்வேறு மாற்றுக்கருத்துக்கள் வெளியாகிவரும் நிலையில், சுதந்திரக் கட்சி இந்த குழுவை நியமித்துள்ளதமைக் குறிப்பிடத்தக்கது.


No comments: