கொழும்பில் 12 மணித்தியாலங்களுக்கு நீர் விநியோகத்தடை


இன்றிரவு  8 மணி தொடக்கம் 12 மணித்தியாலங்களுக்கு கொழும்பு 01 இல் நீர்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

இந்த காலப்பகுதியில் கொழும்பு 02, 03, 07, 08, 09, 10 மற்றும் 11 ஆகிய பகுதிகளில் குறைந்த அழுத்தத்துடன் நீர் விநியோகிக்கப்படுமென தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது.

No comments: