தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை விடுத்துள்ள செய்தி

மின் தடை காரணமாக நாட்டின் சில பகுதிகளில் குறைந்த அழுத்தத்தில் நீர் விநியோகச் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும் என தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை அறிவித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

குறித்த பிரதேசங்களில் நீர் சேமிப்பு வசதிகள் மற்றும் பாரிய நீர்ப்பம்பிகளை இயக்குதல் போன்ற செயற்பாடுகளுக்குரிய மின் விநியோகம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இந்நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு சபை மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: