முன்னுதாரணமாக திகழும் இலங்கை ஜனாதிபதி


எமது நாட்டின் 9 வது நாடாளுமன்றத்தின் தொடக்க கூட்டத் தொடரை தொடக்கி வைப்பதற்காக, இன்று மாலை ஜனாதிபதி கோட்டா பாயராஜபக்ச அவர்கள் அங்கு சென்ற வேளை

No comments: