டோனியை தொடர்ந்து ஓய்வு பெறும் சுரேஸ்ரெய்னா ?

 

டோனி தனது ஓய்வினை அறிவித்ததனை தொடர்ந்து தானும் ஓய்வு பெறுவதாக சுரேஸ்ரெய்னா தனது இன்ரகிறாம் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்

No comments: