கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள செய்தி

நாளை முதல் மாணவர்களின் கற்றல் நடவடிக்கைகளை கட்டம் கட்டமாக ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதோடு பாடசாலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு விசேட முறைமைகள் கையாளப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

ஒரு  மீற்றர் இடைவெளியை பேணி 200க்கும் குறைவான எண்ணிக்கையில் மாணவர்களை கொண்டு கற்றல் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கக் கூடிய பாடசாலைகளில் சகல மாணவர்களுக்கும் நாளை கற்றல் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதற்கமைய 200க்கும் அதிக எண்ணிக்கையில் மாணவர் தொகையைக் கொண்ட பாடசாலைகளின் ஆரம்ப பிரிவில் திங்கட்கிழமைகளில் முதலாம் மற்றும் 5ம் தர மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க வேண்டும்.

செவ்வாய் கிழமைகளில் 2ம் மற்றும் 5ம் தர மாணவர்களும், புதன் கிழமைகளில் 3ம் மற்றும் 5ம் தர மாணவர்களும்,வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக் கிழமைகளில்  4ம் மற்றும் 5ம் தர மாணவர்கள் மாத்திரம் பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க முடியும்.

இதற்மைய தரம் 1,2 மற்றும் 3ல் பயிலும் மாணவர்களுக்கு  வாரத்தில் ஒருநாள் மாத்திரம் கற்றல் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவதோடு முன்னர் காணப்பட்ட நேர முறைப்படியே கற்றல் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் 200க்கம் அதிக எண்ணிக்கையை கொண்ட பாடசாலைகளின் சிரேஷ்ட பிரிவு மாணவர்களை பாடசாலைக்கு அழைப்பதற்கும் விசேட முறைமை பின்பற்றப்படவுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

அதன்படி திங்கட்கிழமைகளில் 6,10,11,12 மற்றும் 13ம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்களும்,செவ்வாய் கிழமைகளில் 7,10,11,12 மற்றும் 13ம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்களும், புதன் கிழமைகளில் 8,10,11,12 மற்றும் 13ம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்கள் மாத்திரமே பாடசாலைக்கு சமூகமளிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் தரம் 9 முதல் 13ல் கல்வி  பயிலும் மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு அழைக்கப்படவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: