கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள செய்தி

கொரோனா தொற்றுப் பரவல் அச்சம் காரணமாக மேலதிக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் கடந்த திங்கட்கிழமை பாடசாலைகளில் கற்றல் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இதன் போது 200 மாணவர்களுக்கும் அதிகமான மாணவர்களைக் கொண்ட பாடசாலைகள் மற்றும் 200 மாணவர்களை விட குறைவான மாணவர்கள் எண்ணிக்கையைக் கொண்ட பாடசாலைகளுக்கு கற்பித்தல் காலம் தொடர்பில் புதிய அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டருந்தன.

எனினும் தற்போது கொரோனா தொற்றுப் பரவல் அச்சம் குறைவடைந்துள்ளதன் காரணமாக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட பாடசாலை சமூகத்தினர் சுகாதார விதிமுறைகளை பின்பற்றி வழமையான முறையில் கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் என்.எச்.எம்.சித்ரானந்த தெரிவித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் இது தொடர்பில் அனைத்து பாடசாலைகளின் அதிபர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: