நாடு திரும்பிய இலங்கையர்கள்

இங்கிலாந்து மற்றும் கட்டாரில் இருந்து 421 இலங்கையர்கள் இன்று நாட்டை வந்தடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: