வெயியேறிய சங்கக்கார


இலங்கையணியின் முன்னாள் அணித் தலைவரும் விக்கேட் காப்பாளருமான குமார் சங்கக்கார வாக்கு மூலம் விசாரணை ஆணைக்குழுவில் இருந்து வெளியேறியுள்ளா்

No comments: