கல்வி அமைச்சு விடுத்துள்ள செய்தி

தரம் 1 
ற்கு சேர்த்துக்கொள்ளப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை 35 இலிருந்து 40 ஆக அதிகரிக்க அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

நேற்று இடம்பெற்ற ஊ டக சந்திப்பில் இது தொடர்பாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவிக்கையில், இந்த நடைமுறைக்கு அமைவாக தேர்தலுக்குப் பின்னர் இதற்கான ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவித்ததாக தெரியவந்துள்ளது.

மேலும் மாணவர்களின் ஆற்றல் மற்றும் திறன்கள் தொடர்பிலான தகவல்களை இலகுவாக அறிந்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் விஷேட இலக்கம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த விஷேட இலக்கம் பாடசாலை கட்டமைப்புக்குள் கல்வி நடவடிக்கைகள் நிறைவடையும் வரையில் செல்லுபடியாகும் என்று கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும மேலும் தெரிவித்துள்ளார். 

No comments: