120 பேர் நாடு திரும்பியுள்ளனர்


ஸ்ரீ லங்கன் விமான சேவைக்குச் சொந்தமான  விமானத்தின் ஊடாக மாலைதீவில் நாடு திரும்ப முடியாமல் இருந்த 120 பேர் நாடு திரும்பியுள்ளனர்

No comments: