11 அதிகாரிகள் கைது


போதைப்பொருள் வர்த்தகருடன் தொடர்பைபேணி வந்த போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பணயிகத்தின் 11 அதிகாரிகள் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் காவற்துறை குற்றத்தடுப்பு பிரிவினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

No comments: