வேட்பாளர்களின் இலங்கங்கள் உள்ளடங்கிய வர்த்தமானி (Just Click)எதிர்வரும் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் இலக்கங்கள் உள்ளடங்கிய வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கீழுள்ள லிங்கை அழுத்தவும்

CLICK THIS

Name and Numbers
No comments: