தளர்த்தப்படும் ஊரடங்கு


ஜீன் மாதம்  4ம் திகதி வியாழன் மற்றும்  05ம் வெள்ளிவரை திகதி நாடளாவிய ரீதியில் ஊரடங்கு அமுலில் இருந்த ஊரடங்கு சட்டம் நளை காலை 04 மணிக்கு தளர்த்தப்படவுள்ளது.

நாளை 6ம் திகதி காலை 04.00 மணிக்கு தளர்த்தப்படும் ஊரடங்கு மறு அறிவிப்பு வரும் வரையில் கீழுள்ள நேரத்தினடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்

தினமும் இரவு 11மணி முதல் காலை 04 மணிவரை ஊரடங்கு அமுலில் இருக்கும்.

கொழும்பு மற்றும்ஹம்பகா மவட்டங்களை தவிர்த்து ஏனைய மாவட்டங்களுக்கிடையிலான போக்குவரத்தில் மாற்றமில்லை
ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு


No comments: