பெயர் மாற்றம் செய்துள்ள மத்திய வங்கி ஆளுனர்


முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுனர் அர்ஜீன் மஹேந்திரன் தனது பெயரை ஹர்ஜன் அலெக்சாண்டர் என பெயர் மாற்றம் செய்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: