குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


கொரோனா தொற்றினால் குணமடைந்த கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

அந்தவகையில் மேலும் 06 கடற்படையினர் குணமடைந்துள்ளனர்.“

இதனடிப்படையிவ் குணமடைந்துள்ள கடற்படையினரின் எண்ணிக்கை 424 ஆக அதிகரித்துள்ளது.


No comments: