உயர்தரப் பரீட்சைகள் தொடர்பில் (மாணவர்களுக்கான அறிவிப்பு)


சுகாதார அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய உயர்தர பரீட்சைகள் நடத்துவது தொடர்பில் தீர்மானிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்முறை உயர்தரப்பரீட்சை நடத்துவது தொடர்பில் இதுவரை தீர்மானிக்கப்படவில்லை என்றும்  பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

பரீட்சை ஆணையாயர் நாயகம் தெரிவிக்கையில்

மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாவண்ணம் உயர்தர பரீட்சைகள் நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை மேற்ககொள்ளப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

No comments: