அரச அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதியின் அதிரடி (ஆணை)


அரச அதிகாரி எவருக்கும் ஒரு கட்சிக்காக அரசியல் செய்யும் தேவையிருந்தால், பொறுப்பைவிட்டு விலகி அதனைச் செய்யலாம் இல்லையேல், சட்ட நடவடிக்கையை எதிர்கொள்ளவேண்டி வரும்

அரச கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் நியதிச்சட்ட சபைகள் உள்ளிட்ட அரச நிறுவனங்களுக்கு எனது அரசாங்கத்தினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள தலைவர்கள் மற்றும் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் எவரும்  எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்குச் சார்பாகவோ அல்லது எதிராகவோ அல்லது தேர்தல் அரசியல் நடவடிக்கைகளிலோ ஈடுபடக்கூடாது

எந்தவொரு அரச நிறுவனத்தினதும் தலைவருக்கு, பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினருக்கு அல்லது வேறு அதிகாரி ஒருவருக்கு ஏதேனும் ஒரு கட்சிக்காக அரசியலில் ஈடுபடவேண்டிய தேவையிருந்தால்

சட்ட ரீதியாகத் தனது பதவியிலிருந்து விலகிவிட்டு அவர் அதனை செய்யும் உரிமை அவருக்கு உண்டு

அரச நிறுவன தலைவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் அரசாங்கத்திற்காக அரசியல் செய்ய வேண்டும் என நான் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை.

அவர்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் - தமது பொறுப்பில் உள்ள நிறுவனங்களை வினைத்திறனாகவும், ஊழல் மோசடிகள் இல்லாததாகவும், பயனுறுதி மிக்கதாகவும், ஒழுக்கக் கட்டுப்பாட்டை கொண்டதாகவும், இலாபமீட்டும் நிறுவனங்களாகவும் முன்னேற்றுவது மட்டுமேயாகும்.

அரச நிறுவனங்கள் பொதுமக்களின் பணத்திலேயே இயங்குகின்றன. எனவே, அவை எந்த வகையிலும் பொதுமக்களுக்குச் சுமையாக இருக்கவே கூடாது; மாறாக, மக்களின் சுமையையே அவை போக்க வேண்டும்.

அமைச்சுக்கள், திணைக்களங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் நியதிச் சட்ட சபைகள் ஆகிய அரச நிறுவனங்களிடம் உள்ள வாகனங்கள், உபகரணங்கள் போன்ற பௌதீக வளங்கள் அல்லது நிதி வளங்களை எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் எந்தவொரு கட்சிக்காகவோ அல்லது அரசியல் பணிகளுக்காகவோ பயன்படுத்தக் கூடாது

இந்த உத்தரவுகளை மீறும் அரச நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள், அதிகாரிகளுக்கு எதிராக சட்டம் கடுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களில் இருந்து விலகி பலமான ஒர்அரசாங்கத்தையும், முன்னேற்றமான பொருளாதாரத்தையும், நீதி நியாயமான சமூகத்தையும் மக்கள் நேய அரசியல் கலாசாரத்தையும் கட்டியெழுப்புவதற்கு நான் உட்பட எமது அரசாங்கம் உறுதியான அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது.

இந்த நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்காக அரச நிறுவனங்கள், அவற்றின் தலைவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பணியாளர் குழாமினரின் ஒத்துழைப்பை நான் முழுமையாக எதிர்பார்க்கின்றேன்.

(ஜனாதிபதி)

No comments: