ஜாலிய சேனாரத்னவிற்கு பதவி உயர்வு


பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் ஜாலிய சேனாரத்ன, சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகராக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளார்

No comments: