அம்பாறை மாவட்ட தமிழர்களை பொருளாதார ரீதியில் வளரச் செய்ய வேண்டும் -வினோகாந்த்அம்பாறை மாவட்ட தமிழர்களை பொருளாதார ரீதியில் வளரச் செய்ய வேண்டும் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வேட்பாளர் வினோகாந்த்  தெரிவித்தார்


No comments: