சற்று முன்னர் நாட்டில் அதிகரித்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை

தொற்றுறுதி செய்யப்பட்ட வகையில் மேலும் 01 நபர் நாட்டில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

 இதனால் தொற்றாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2034 ஆக அதிகரித்துள்ளது.


No comments: